INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Geomorfologická jednotka  > Geomorfologická oblasť

Geomorfologická oblasť

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/GeomorfologickaJednotka/geomorfologickaOblast

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/GeomorfologickaJednotka/geomorfologickaOblast:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/GeomorfologickaJednotka/geomorfologickaOblast

Názov: Geomorfologická oblasť

Kód: gj5

Popis:

Geomorfologická oblasť: Názov geomrfologickej jednotky príslušnej hierarchickej úrovne v zmysle členenia Mazúr, E., Lukniš M., 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko

Trieda prvkov: Geomorfologická jednotka

Zdroj atribútu: Rezortný zdroj - bližšie nešpecifikovaný


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc