INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Čiastkové povodie  > Špecifický odtok

Špecifický odtok

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/specifickyOdtok

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/specifickyOdtok:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/specifickyOdtok

Názov: Špecifický odtok

Kód: spo

Popis:

Špecifický odtok: Objem odtoku vody z jednotky plochy za jednotku času

Trieda prvkov: Čiastkové povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc