INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Čiastkové povodie  > Kód hlavného povodia

Kód hlavného povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/kodHlavnehoPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/kodHlavnehoPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/kodHlavnehoPovodia

Názov: Kód hlavného povodia

Kód: kp1

Popis:

Kód hlavného povodia: Udáva kód hlavného povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Čiastkové povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc