INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Čiastkové povodie  > Kód čiastkového povodia

Kód čiastkového povodia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/kodCiastkovehoPovodia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/kodCiastkovehoPovodia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/CiastkovePovodie/kodCiastkovehoPovodia

Názov: Kód čiastkového povodia

Kód: kp2

Popis:

Kód čiastkového povodia: Udáva kód čiastkového povodia v zmysle vodohospodárskej mapy

Trieda prvkov: Čiastkové povodie

Zdroj atribútu: SHMÚ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc