INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Chránená vodohospodárska oblasť  > Geometria

Geometria

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ChranenaVodohospodarskaOblast/geometry

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ChranenaVodohospodarskaOblast/geometry:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ChranenaVodohospodarskaOblast/geometry

Názov: Geometria

Kód: geometry

Popis:

Typ geometrie

Trieda prvkov: Chránená vodohospodárska oblasť

Zdroj atribútu: VÚVH


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc