INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Chmeľnica

Chmeľnica

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Chmelnica

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Chmelnica:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Chmelnica

Názov: Chmeľnica

Kód: Ea055

Popis:

Účelovo vzmedyený areél určený na pestovanie chmeľu

Krajinná štruktúra: Druhotná krajinná štruktúra

Komplex: Komplex objektov poľnohospodárskeho využitia pôd

Zdroj triedy: ZB GIS


Reprezentácia objektov triedy: Fyzický objekt


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaZoznam atribútov

Názov Kód Dátový typ Obmedzenie dátového typu Zdroj atribútu Stav
Textový atribút - poznámka txt Textová hodnota txt length < 50 ZB GIS Platný
Plocha ara Číselná hodnota - real ZB GIS Platný
Aktuálny stav objektu exs Aktuálny stav objektu exs in ("Neznámy","Opustený / nepoužívaný","Prevádzkový","Iný"); /*exs in (0,6,28,999)*/ ZB GIS Platný
Geometria geometry Geometria prvku - plocha ZB GIS Platný
Pomoc