INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Budova  > Typ budovy využívanej na náboženské účely

Typ budovy využívanej na náboženské účely

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Budova/typBudovyVyuzivanejNaNabozenskeUcely

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Budova/typBudovyVyuzivanejNaNabozenskeUcely:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/Budova/typBudovyVyuzivanejNaNabozenskeUcely

Názov: Typ budovy využívanej na náboženské účely

Kód: hwt

Popis:

Typ budovy využívanej na náboženské účely: Udáva typ budovy využívanej na náboženské účely

Trieda prvkov: Budova

Zdroj atribútu: ZB GIS


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc