INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál travalého trávnateho porastu  > Typ trvalého trávnatého porastu

Typ trvalého trávnatého porastu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealTravalehoTravnatehoPorastu/typTrvalehoTravnatehoPorastu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealTravalehoTravnatehoPorastu/typTrvalehoTravnatehoPorastu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealTravalehoTravnatehoPorastu/typTrvalehoTravnatehoPorastu

Názov: Typ trvalého trávnatého porastu

Kód: ttp

Popis:

Typ trvalého trávnatého porastu: Udáva typ trvalého trávnatého porastu

Trieda prvkov: Areál travalého trávnateho porastu

Zdroj atribútu: ZB GIS


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc