INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej vodnej erózie pôdy  > Stupeň erózie pôdy

Stupeň erózie pôdy

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejVodnejEroziePody/stupenEroziePody

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejVodnejEroziePody/stupenEroziePody:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejVodnejEroziePody/stupenEroziePody

Názov: Stupeň erózie pôdy

Kód: seo

Popis:

Stupeň erózie pôdy: Vyjadruje intenzitu úbytku pôdy resp. rýchlosť poškodenia alebo úplného zničenia pôdneho pokryvu

Trieda prvkov: Areál rovnakej vodnej erózie pôdy

Zdroj atribútu: Externý zdroj - VÚPOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc