INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej vertikálnej členitosti reliéfu  > Typ areálu vertikálnej členitosti

Typ areálu vertikálnej členitosti

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejVertikalnejClenitostiReliefu/typArealuVertikalnejClenitosti

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejVertikalnejClenitostiReliefu/typArealuVertikalnejClenitosti:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejVertikalnejClenitostiReliefu/typArealuVertikalnejClenitosti

Názov: Typ areálu vertikálnej členitosti

Kód: tvc

Popis:

Typ areálu vertikálnej členitosti: Udáva typ areálu vertikálnej členitosti

Trieda prvkov: Areál rovnakej vertikálnej členitosti reliéfu

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc