INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakej makroseizmickej aktivity  > Stupeň makroseizmickej intenzity

Stupeň makroseizmickej intenzity

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejMakroseizmickejAktivity/stupenMakroseizmickejIntenzity

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejMakroseizmickejAktivity/stupenMakroseizmickejIntenzity:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakejMakroseizmickejAktivity/stupenMakroseizmickejIntenzity

Názov: Stupeň makroseizmickej intenzity

Kód: mki

Popis:

Stupeň makroseizmickej intenzity: Stupeň makroseizmickej stupnice je charakterizovaný súborom príznakov. Makroseizmická intenzita má teda charakter klasifikácie pozorovaných účinkov a škôd

Trieda prvkov: Areál rovnakej makroseizmickej aktivity

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc