INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakého radónového rizika  > Stuprň radónového rizika z geologického podložia

Stuprň radónového rizika z geologického podložia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoRadonovehoRizika/stuprnRadonovehoRizikaZGeologickehoPodlozia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoRadonovehoRizika/stuprnRadonovehoRizikaZGeologickehoPodlozia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoRadonovehoRizika/stuprnRadonovehoRizikaZGeologickehoPodlozia

Názov: Stuprň radónového rizika z geologického podložia

Kód: rri

Popis:

Stuprň radónového rizika z geologického podložia: Udáva stupeň radónového rizika

Trieda prvkov: Areál rovnakého radónového rizika

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc