INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakého morfograficko-polohového typu  > Textový atribút - poznámka

Textový atribút - poznámka

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/textovyAtributPoznamka

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/textovyAtributPoznamka:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/textovyAtributPoznamka

Názov: Textový atribút - poznámka

Kód: txt

Popis:

Textový atribút - poznámka: Textový atribút - poznámka

Trieda prvkov: Areál rovnakého morfograficko-polohového typu

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc