INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakého morfograficko-polohového typu  > Poloha formy reliéfu

Poloha formy reliéfu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/polohaFormyReliefu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/polohaFormyReliefu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/polohaFormyReliefu

Názov: Poloha formy reliéfu

Kód: pfr

Popis:

Poloha formy reliéfu: Udáva kategóriu polohy formy reliéfu

Trieda prvkov: Areál rovnakého morfograficko-polohového typu

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc