INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál rovnakého morfograficko-polohového typu  > Morfografický typ reliéfu

Morfografický typ reliéfu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/morfografickyTypReliefu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/morfografickyTypReliefu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealRovnakehoMorfografickoPolohovehoTypu/morfografickyTypReliefu

Názov: Morfografický typ reliéfu

Kód: mtr

Popis:

Morfografický typ reliéfu: Udáva kategóriu morfografického typu reliéfu

Trieda prvkov: Areál rovnakého morfograficko-polohového typu

Zdroj atribútu: ŠGÚDŠ


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc