INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál krajinnej pokrývky  > Kategória krajinnej pokrývky

Kategória krajinnej pokrývky

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKrajinnejPokryvky/kategoriaKrajinnejPokryvky

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKrajinnejPokryvky/kategoriaKrajinnejPokryvky:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKrajinnejPokryvky/kategoriaKrajinnejPokryvky

Názov: Kategória krajinnej pokrývky

Kód: clc

Popis:

Kategória krajinnej pokrývky: Udáva kategóriu krajinnej pokrývky (CORINE land cover classes)

Trieda prvkov: Areál krajinnej pokrývky

Zdroj atribútu: SAŽP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc