INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál komplexnej pôdnej jednotky  > Vodná kapacita pôdy

Vodná kapacita pôdy

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/vodnaKapacitaPody

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/vodnaKapacitaPody:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/vodnaKapacitaPody

Názov: Vodná kapacita pôdy

Kód: vka

Popis:

Vodná kapacita pôdy: Vlhkosť pôdy, ktorá sa udržuje v pôdnom profile za relatívne dlhší čas, pričom prevzdušnenosť pôdy je ešte postačujúca pre vývoj vegetačného krytu

Trieda prvkov: Areál komplexnej pôdnej jednotky

Zdroj atribútu: Externý zdroj - VÚPOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc