INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál komplexnej pôdnej jednotky  > Vlhkostný režim pôdy

Vlhkostný režim pôdy

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/vlhkostnyRezimPody

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/vlhkostnyRezimPody:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/vlhkostnyRezimPody

Názov: Vlhkostný režim pôdy

Kód: vrp

Popis:

Vlhkostný režim pôdy: Vyjadruje časový priebeh zmeny vlhkostného stavu celého pôdneho profilu, ale najmä aktívnej vrstvy pôdy

Trieda prvkov: Areál komplexnej pôdnej jednotky

Zdroj atribútu: Externý zdroj - VÚPOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc