INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál komplexnej pôdnej jednotky  > Obsah humusu v pôde

Obsah humusu v pôde

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/obsahHumusuVPode

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/obsahHumusuVPode:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/obsahHumusuVPode

Názov: Obsah humusu v pôde

Kód: hum

Popis:

Obsah humusu v pôde: Udáva kategóriu obsahu humusu v pôde

Trieda prvkov: Areál komplexnej pôdnej jednotky

Zdroj atribútu: Externý zdroj - VÚPOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc