INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál komplexnej pôdnej jednotky  > Morfografický typ reliéfu

Morfografický typ reliéfu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/morfografickyTypReliefu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/morfografickyTypReliefu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/morfografickyTypReliefu

Názov: Morfografický typ reliéfu

Kód: mtr

Popis:

Morfografický typ reliéfu: Udáva kategóriu morfografického typu reliéfu

Trieda prvkov: Areál komplexnej pôdnej jednotky

Zdroj atribútu: Externý zdroj - VÚPOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc