INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register tried prvkov  > Areál komplexnej pôdnej jednotky  > Koeficient vsakovania

Koeficient vsakovania

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/koeficientVsakovania

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/koeficientVsakovania:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerTried/ArealKomplexnejPodnejJednotky/koeficientVsakovania

Názov: Koeficient vsakovania

Kód: kvs

Popis:

Koeficient vsakovania: Vyjadruje mieru vsakovania vody do pôdy

Trieda prvkov: Areál komplexnej pôdnej jednotky

Zdroj atribútu: Externý zdroj - VÚPOP


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc