INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV  > Vysokopoložený (nad 800 m.n.m.)

Vysokopoložený (nad 800 m.n.m.)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/VysokopolozenyNad800MNM

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/VysokopolozenyNad800MNM:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/VysokopolozenyNad800MNM

Názov: Vysokopoložený (nad 800 m.n.m.)

Popis:

Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV: Vysokopoložený (nad 800 m.n.m.)

Číselník: Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc