INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV  > Strednej polohy (200 - 800 m.n.m)

Strednej polohy (200 - 800 m.n.m)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/StrednejPolohy200800MNM

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/StrednejPolohy200800MNM:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/StrednejPolohy200800MNM

Názov: Strednej polohy (200 - 800 m.n.m)

Popis:

Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV: Strednej polohy (200 - 800 m.n.m)

Číselník: Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc