INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV  > Nížinný (pod 200m.n.m.)

Nížinný (pod 200m.n.m.)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/NizinnyPod200mNM

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/NizinnyPod200mNM:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VyskovaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/NizinnyPod200mNM

Názov: Nížinný (pod 200m.n.m.)

Popis:

Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV: Nížinný (pod 200m.n.m.)

Číselník: Výšková kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc