INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV  > Veľký (1000 - 10000 km2)

Veľký (1000 - 10000 km2)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Velky100010000Km2

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Velky100010000Km2:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/Velky100010000Km2

Názov: Veľký (1000 - 10000 km2)

Popis:

Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV: Veľký (1000 - 10000 km2)

Číselník: Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc