INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV  > Malý (do 10 - 100 km2)

Malý (do 10 - 100 km2)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/MalyDo10100Km2

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/MalyDo10100Km2:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/VelkostnaKategoriaVodnehoUtvaruPodlaRsv/MalyDo10100Km2

Názov: Malý (do 10 - 100 km2)

Popis:

Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV: Malý (do 10 - 100 km2)

Číselník: Veľkostná kategória vodného útvaru podľa RSV


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc