INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ spaľovne odpadu  > Zariadenie na spoluspaľovanie

Zariadenie na spoluspaľovanie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypSpalovneOdpadu/ZariadenieNaSpoluspalovanie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypSpalovneOdpadu/ZariadenieNaSpoluspalovanie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypSpalovneOdpadu/ZariadenieNaSpoluspalovanie

Názov: Zariadenie na spoluspaľovanie

Popis:

Typ spaľovne odpadu: Zariadenie na spoluspaľovanie

Číselník: Typ spaľovne odpadu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc