INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP verejnej kanalizácie

OP verejnej kanalizácie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpVerejnejKanalizacie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpVerejnejKanalizacie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpVerejnejKanalizacie

Názov: OP verejnej kanalizácie

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP verejnej kanalizácie

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc