INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP plynovodu

OP plynovodu

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpPlynovodu

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpPlynovodu:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpPlynovodu

Názov: OP plynovodu

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP plynovodu

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc