INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP odkalísk

OP odkalísk

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpOdkalisk

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpOdkalisk:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpOdkalisk

Názov: OP odkalísk

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP odkalísk

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc