INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP letiska

OP letiska

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpLetiska

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpLetiska:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpLetiska

Názov: OP letiska

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP letiska

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc