INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov  > OP elektrického vedenia

OP elektrického vedenia

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpElektrickehoVedenia

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpElektrickehoVedenia:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOcrannehoPasmaVyrobnychATechnickychObjektov/OpElektrickehoVedenia

Názov: OP elektrického vedenia

Popis:

Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov: OP elektrického vedenia

Číselník: Typ ocranného pásma výrobných a technických objektov


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc