INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu  > OP pamiatkovej rezervácie

OP pamiatkovej rezervácie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpPamiatkovejRezervacie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpPamiatkovejRezervacie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypOchrannehoPasmaPrvkovPamiatkovehoFondu/OpPamiatkovejRezervacie

Názov: OP pamiatkovej rezervácie

Popis:

Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu: OP pamiatkovej rezervácie

Číselník: Typ ochranného pásma prvkov pamiatkového fondu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc