INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ monitorovacieho objektu povrchových vôd  > Monitoring kvantity povrchových vôd

Monitoring kvantity povrchových vôd

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypMonitorovaciehoObjektuPovrchovychVod/MonitoringKvantityPovrchovychVod

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypMonitorovaciehoObjektuPovrchovychVod/MonitoringKvantityPovrchovychVod:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypMonitorovaciehoObjektuPovrchovychVod/MonitoringKvantityPovrchovychVod

Názov: Monitoring kvantity povrchových vôd

Popis:

Typ monitorovacieho objektu povrchových vôd: Monitoring kvantity povrchových vôd

Číselník: Typ monitorovacieho objektu povrchových vôd


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc