INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ monitorovacej stanice ovzdušia  > Nártodná regionálna stanica EMEP

Nártodná regionálna stanica EMEP

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypMonitorovacejStaniceOvzdusia/NartodnaRegionalnaStanicaEmep

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypMonitorovacejStaniceOvzdusia/NartodnaRegionalnaStanicaEmep:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypMonitorovacejStaniceOvzdusia/NartodnaRegionalnaStanicaEmep

Názov: Nártodná regionálna stanica EMEP

Popis:

Typ monitorovacej stanice ovzdušia: Nártodná regionálna stanica EMEP

Číselník: Typ monitorovacej stanice ovzdušia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc