INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Typ elementárneho gravitačného areálu  > Koncentrický (C)

Koncentrický (C)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypElementarnehoGravitacnehoArealu/KoncentrickyC

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypElementarnehoGravitacnehoArealu/KoncentrickyC:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/TypElementarnehoGravitacnehoArealu/KoncentrickyC

Názov: Koncentrický (C)

Popis:

Typ elementárneho gravitačného areálu: koncentrický (C)

Číselník: Typ elementárneho gravitačného areálu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc