INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Stuprň radónového rizika z geologického podložia  > Vysoké

Vysoké

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StuprnRadonovehoRizikaZGeologickehoPodlozia/Vysoke

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StuprnRadonovehoRizikaZGeologickehoPodlozia/Vysoke:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StuprnRadonovehoRizikaZGeologickehoPodlozia/Vysoke

Názov: Vysoké

Popis:

Stuprň radónového rizika z geologického podložia: Vysoké

Číselník: Stuprň radónového rizika z geologického podložia


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc