INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Stupeň poškodenia lesa  > Bez defoliácie

Bez defoliácie

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenPoskodeniaLesa/BezDefoliacie

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenPoskodeniaLesa/BezDefoliacie:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenPoskodeniaLesa/BezDefoliacie

Názov: Bez defoliácie

Popis:

Stupeň poškodenia lesa: Bez defoliácie

Číselník: Stupeň poškodenia lesa


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc