INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Stupeň odolnosti a citlivosti pôd  > Málo odolné veľmi citlivé pôdy

Málo odolné veľmi citlivé pôdy

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenOdolnostiACitlivostiPod/MaloOdolneVelmiCitlivePody

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenOdolnostiACitlivostiPod/MaloOdolneVelmiCitlivePody:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenOdolnostiACitlivostiPod/MaloOdolneVelmiCitlivePody

Názov: Málo odolné veľmi citlivé pôdy

Popis:

Stupeň odolnosti a citlivosti pôd: Málo odolné veľmi citlivé pôdy

Číselník: Stupeň odolnosti a citlivosti pôd


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc