INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja  > III. stupeň

III. stupeň

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenOchrannehoPasmaVodarenskehoZdroja/IiiStupen

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenOchrannehoPasmaVodarenskehoZdroja/IiiStupen:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StupenOchrannehoPasmaVodarenskehoZdroja/IiiStupen

Názov: III. stupeň

Popis:

Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja: III. stupeň

Číselník: Stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc