INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Stav poznania objektu  > Po miestnom šetrení

Po miestnom šetrení

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StavPoznaniaObjektu/PoMiestnomSetreni

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StavPoznaniaObjektu/PoMiestnomSetreni:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StavPoznaniaObjektu/PoMiestnomSetreni

Názov: Po miestnom šetrení

Popis:

Stav poznania objektu: Po miestnom šetrení

Číselník: Stav poznania objektu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc