INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Stav poznania objektu  > Po fotogrametrickom spracovaní

Po fotogrametrickom spracovaní

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StavPoznaniaObjektu/PoFotogrametrickomSpracovani

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StavPoznaniaObjektu/PoFotogrametrickomSpracovani:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/StavPoznaniaObjektu/PoFotogrametrickomSpracovani

Názov: Po fotogrametrickom spracovaní

Popis:

Stav poznania objektu: Po fotogrametrickom spracovaní

Číselník: Stav poznania objektu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc