INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Morfografický typ reliéfu  > K5 svah v úpätnej polohe

K5 svah v úpätnej polohe

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/K5SvahVUpatnejPolohe

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/K5SvahVUpatnejPolohe:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/K5SvahVUpatnejPolohe

Názov: K5 svah v úpätnej polohe

Popis:

Morfografický typ reliéfu: K5 svah v úpätnej polohe

Číselník: Morfografický typ reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc