INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Morfografický typ reliéfu  > K4 riečne koryto v záreze (prirodzenom aj antropogénnom)

K4 riečne koryto v záreze (prirodzenom aj antropogénnom)

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/K4RiecneKorytoVZarezePrirodzenomAjAntropogennom

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/K4RiecneKorytoVZarezePrirodzenomAjAntropogennom:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/K4RiecneKorytoVZarezePrirodzenomAjAntropogennom

Názov: K4 riečne koryto v záreze (prirodzenom aj antropogénnom)

Popis:

Morfografický typ reliéfu: K4 riečne koryto v záreze (prirodzenom aj antropogénnom)

Číselník: Morfografický typ reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc