INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Morfografický typ reliéfu  > I2c vrcholová plošina s drobnými eleváciami

I2c vrcholová plošina s drobnými eleváciami

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2cVrcholovaPlosinaSDrobnymiElevaciami

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2cVrcholovaPlosinaSDrobnymiElevaciami:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2cVrcholovaPlosinaSDrobnymiElevaciami

Názov: I2c vrcholová plošina s drobnými eleváciami

Popis:

Morfografický typ reliéfu: I2c vrcholová plošina s drobnými eleváciami

Číselník: Morfografický typ reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc