INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Morfografický typ reliéfu  > I2b vrcholová plošina s drobnými depresiami

I2b vrcholová plošina s drobnými depresiami

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2bVrcholovaPlosinaSDrobnymiDepresiami

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2bVrcholovaPlosinaSDrobnymiDepresiami:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2bVrcholovaPlosinaSDrobnymiDepresiami

Názov: I2b vrcholová plošina s drobnými depresiami

Popis:

Morfografický typ reliéfu: I2b vrcholová plošina s drobnými depresiami

Číselník: Morfografický typ reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc