INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Morfografický typ reliéfu  > I2a vrcholová plošina horizontálne nerozčlenená

I2a vrcholová plošina horizontálne nerozčlenená

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2aVrcholovaPlosinaHorizontalneNerozclenena

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2aVrcholovaPlosinaHorizontalneNerozclenena:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/MorfografickyTypReliefu/I2aVrcholovaPlosinaHorizontalneNerozclenena

Názov: I2a vrcholová plošina horizontálne nerozčlenená

Popis:

Morfografický typ reliéfu: I2a vrcholová plošina horizontálne nerozčlenená

Číselník: Morfografický typ reliéfu


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc