INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Lokalizácia kultúrnej pamiatky  > V pamiatkovej zóne

V pamiatkovej zóne

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/LokalizaciaKulturnejPamiatky/VPamiatkovejZone

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/LokalizaciaKulturnejPamiatky/VPamiatkovejZone:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/LokalizaciaKulturnejPamiatky/VPamiatkovejZone

Názov: V pamiatkovej zóne

Popis:

Lokalizácia kultúrnej pamiatky: V pamiatkovej zóne

Číselník: Lokalizácia kultúrnej pamiatky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc