INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Lokalizácia kultúrnej pamiatky  > V pamiatkovej rezervácii

V pamiatkovej rezervácii

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/LokalizaciaKulturnejPamiatky/VPamiatkovejRezervacii

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/LokalizaciaKulturnejPamiatky/VPamiatkovejRezervacii:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/LokalizaciaKulturnejPamiatky/VPamiatkovejRezervacii

Názov: V pamiatkovej rezervácii

Popis:

Lokalizácia kultúrnej pamiatky: V pamiatkovej rezervácii

Číselník: Lokalizácia kultúrnej pamiatky


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc