INSPIRE  > INSPIRE systém registrov  > Systém registrov ENIPI  > Register číselníkov a dátových typov  > Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z  > Vyhovuje

Vyhovuje

ID:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KvalitaPitnejVodyPodlaVyhlaskyMzsrC1512004ZZ/Vyhovuje

Táto verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KvalitaPitnejVodyPodlaVyhlaskyMzsrC1512004ZZ/Vyhovuje:1

Posledná verzia:

http://registre.enviroportal.sk/geo/registerCiselnikov/KvalitaPitnejVodyPodlaVyhlaskyMzsrC1512004ZZ/Vyhovuje

Názov: Vyhovuje

Popis:

Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z: Vyhovuje

Číselník: Kvalita pitnej vody podľa vyhlášky MZSR č.151/2004 Z.z


Stav: Platný


Ďalšie formáty: XMLJSONAtomRDF/XMLbetaPomoc